Voor wie?

De HNW (Het Nieuwe Werken)
Monitor meet de resultaten
van HNW in uw organisatie:
de effectiviteit, de efficiency en
de waardering van bricks, bytes
en behaviour. Daarmee wordt
de bijdrage van HNW aan uw
organisatiedoelen inzichtelijk.

De HNW monitor wordt niet
alleen ingezet als evaluatie
instrument van HNW, maar
ook als nul-meting bij de start
en als veranderprikkel tijdens
de invoering van HNW.


 

Meten

De HNW Monitor kent drie resultaatgebieden:

Middelen
Effecten van HNW op efficiency, kosten en gebruik van werk- omgeving en ICT (bricks & bytes).
Mensen
Effecten van HNW op productiviteit & waardering (behaviour).
Organisatie
Bijdrage van HNW aan organisatiedoelen & strategie.

 

Rapporteren

De HNW Monitor rapporteert de resultaten op twee manieren:

Een digitaal management
dashboard dat de resultaten
inzichtelijk maakt voor de
totale organisatie, per
organisatie onderdeel en
per onderdeel van HNW:
middelen, mensen en
organisatie.

Een schriftelijke management
samenvatting met de
kernbevindingen en
resultaten.